T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

KKYDP Kapsamındaki 8 Projemizde Kabul Edildi

Yayın Tarihi : 31.1.2020

13. Etap KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) kapsamında değerlendirilmek üzere 2019 yılında Bakanlığınıza gönderilen %50 hibeli tarıma dayalı ekonomik yatırımlar alanındaki 8 projemizin tamamı kabul edildi.

Bakanlığımızca kabul edilen projeler;

4 proje balya makinası,

1 proje balya + silaj makinası,

1 proje silaj makinası,

1 proje defne işleme tesisi (tamamlama projesi),

1 proje 150 koyun kapasiteli çadır ağıl projesi.

Söz konusu bu projelerin toplam yatırım tutarı 3.021.510 TL'dir. Projelerin tamamlanması halinde Bakanlığımızca yatırımcılara toplam 1.472.755 TL hibe ödemesi yapılacaktır.

Bakanlığımızca 2007 yılından beri yürütülmekte olan KKYDP projeleriyle doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma  kapasitenin oluşturulması amaçlanmaktadır.