T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı

Yayın Tarihi : 2.9.2020

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği çerçevesinde dört yılda bir yayımlanan, 5/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlemesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2020/20), 22.08.2020 tarih ve 31221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatları, bağlı kuruluşları ile diğer kurumların ve sivil toplum örgütlerinin de görüş ve önerilerinin alınıp değerlendirilmesi sonucunda hazırlanmıştır. Bu Tebliğin amacı; 01/09/2020 – 31/08/2024 tarihleri arasında ticari amaçlı su ürünleri avcılığında uygulanmak üzere bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması için su ürünleri avcılığına ilişkin yükümlülük, sınırlama ve yasakları düzenlemektir. 

Ticari avcılık yapan balıkçılarımızın, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, Yönetmeliği ve 5/1 Tebliğde yer alan kurallara uyulması ile birlikte, kaynaktan yararlanma-koruma dengesinin sağlanarak, sürdürülebilir balıkçılık temin edilecektir. Açılan yeni av sezonunun tüm balıkçılarımız için kazasız-belasız geçmesini ve bereketli olmasını temenni ediyoruz.


5/1 Ticari Avcılık Tebliğ’inin Resmi Gazete (PDF) Linki:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200822-8.pdf