T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Balıkçılık Av Sezonu Av Yasakları Başladı

Yayın Tarihi : 15.4.2021

Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, denizlerimizde su ürünlerinin korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla, tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları bakımından mevzuatlarda belirtilen düzenleme ve standartlara uymak su ürünlerimizin geleceği açısından önem arz etmektedir.

Balıkçılıkla iştigal eden tüm paydaşlarca, belirtilen yasaklama ve sınırlamalara uymanın su ürünleri geleceğine yapılan en iyi yatırım olduğu, aşırı ve kuralsız avcılığın, geleceğimiz için çok önemli olan kaynaklarımızın yok edilmesi anlamına geldiği bilinmeli ve iyi bir gelecek için avlanma usul ve esaslarına uyulmasının ne kadar önemli olduğu görülmelidir. Özellikle de geçimini su ürünleri avcılığıyla sağlayan kitlenin, geçimini sağladıkları kaynakları birlikte koruyarak, gelecekte de yararlanmak üzere avcılık ile ilgili yapılan düzenlemelere gereken önemi ve özeni göstermesi mutlak bir gereksinimdir. Ayrıca bu hususun, ülkemiz menfaatleri ve su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğinin temini bakımından da bir zorunluluk olduğu unutulmamalıdır.

Su ürünlerinin korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına getirilen genel yasaklar 15 Nisan'da başlıyor.

- İlimizde 15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. 

- Alamana (Voli) ağları ile 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. 

- Bütün karasularımızda 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Ancak dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir.  Gerekli izin belgesi alınması suretiyle algarna ile avcılığının yasaklandığı dönemde dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı yapılabilecektir.

- Deniz salyangozunun Algarna ile avcılığının yasak olduğu dönemde dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığında bulunmak üzere izin almış olan balıkçı gemilerinde bom direği, vinç, çelik halat ve matafora bulunması halinde bunların mühürlenmesi zorunludur.

- Karides, deniz salyangozu ve midye avcılığı için özel avcılık izni almış gemiler hariç, 12 metrenin altındaki gemilerde vinç, çelik halat, bom direği ve matafora (Ek ibare: RG-24/3/2021-31433) ve bu amaçlarla kullanıma yönelik uyarlanmış, modifiye edilmiş, donanım, alet ve ekipman bulundurulması yasaktır.

- Bütün karasularımızda 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır.

- Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır.

- Bütün karasularımızda 1 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 – 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.

- Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 metre yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır.

- Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır. 

Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması bakımından su ürünleri avcılığı ile ilgili yükümlülük, sınırlama ve yasaklar ile ilgili düzenlemelere uymak, su ürünleri kaynaklarımızı koruyarak yarın da kullanabilmek, geleceğe de bırakabilmek sorumluluğu ve bilinci içerisinde olmak ve su ürünleri avcılığında temel amacın günü kurtarmak değil geleceğe yatırım yapmak olduğunun farkına varmak  dileğiyle…