T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi ve Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi 2022 Yılı, Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe Çalıştayı 22-26 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleşti

Yayın Tarihi : 3.12.2021

HABER METNİ

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan ve bir kısım finansmanı Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu  (IFAD)  tarafından karşılanan  Göksu Taşeli  Havzası  Kalkınma Projesi (GTHKP)  ve Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP)'nin  2022 yılı, Yıllık Çalışma Plan ve Bütçe Çalıştayı Antalya İlinde gerçekleştirilmiştir.

GTHKP ve KDAKP'nin 2022 YILI, YILLIK PLAN ve BÜTÇELERİ BAŞARIYLA OLUŞTURULDU

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. A. Şule Özevren, UNDP Portföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak, Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi kapsamındaki Konya ve Karaman illerinin İl Tarım ve Orman Müdür ve Müdür Yardımcıları,  Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamındaki Adana, Mersin, Osmaniye, Bartın, Sinop ve Kastamonu illerinin İl Tarım ve Orman Müdür ve Müdür Yardımcıları,  Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı Proje Personeli, Proje teknik uzmanları, il proje yönetim birimlerinde görevli personel, çiftçi destek ekipleri, UNDP satın alma birimi ve proje personelinin katılımlarıyla beş gün süren Çalıştayda GTHKP'nin ve KDAKP'nin 2022 yılı Yıllık Plan ve Bütçeleri başarıyla oluşturulmuştur.

ALT YAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ ve AKILLI TARIM UYGUMALARI DESTEK KAPSAMINA ALINDI

Göksu Taşeli Havzası Kalkınma Projesi'nin 2022 Yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçesi'ni oluşturmak üzere; 22-23 Kasım 2021 tarihleri arasında, iki gün süresince, 2022 yılında proje faaliyet alanında yapılması planlanan alt yapı ve hibeler konusunda bileşen bazlı olarak çalışılmış, özellikle kooperatiflere yönelik eğitimler ve alt yapı yatırımlarının desteklenmesi konusu her iki ilde de ön plana çıkmıştır. Drone, akıllı tarım uygulamaları vb. yüksek teknoloji içeren ve proje sahasında henüz uygulanmamış olan faaliyetler de 2022 yılı destekleri kapsamına alınmıştır.

DOĞU AKDENİZ VE BATI KARADENİZ BÖLGELERİ İÇİN 2022 YILI KONSOLİDE BÜTÇELERİ HAZIRLANDI

Çalıştayın devamında, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'nin 2022 Yılı Yıllık Çalışma Plan ve Bütçesi'ni oluşturmak üzere, 25-26 Kasım 2021 tarihleri arasında iki gün süren toplantılarda; 2021 yılında tamamlanamayan proje faaliyetleri ile birlikte hibe paketleri 2022 yılı bütçesine aktarılmıştır. 2022 yılı başında hızlı bir şekilde ihalelerin ve alımların tamamlanması planlanmıştır. İl bütçeleri oluşturulduktan sonra Doğu Akdeniz ve Batı Karadeniz bölgeleri için konsolide bütçeler hazırlanmıştır. Bütçe dışında satın alma, yeni fikirlerin geliştirilmesi vb. konularda Merkez Proje Yönetim Birimi ve il müdürlükleri proje ekipleriyle yüz yüze görüşmeler yapılarak bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Çalıştayın sonunda, her iki Projenin 2022 yılı bütçeleri Merkez Proje Yönetim Birimleri ve İl Proje Yönetim Birimleri tarafından görüşülerek karara bağlanmıştır.