T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

Genel Av Yasağı Başlıyor

Yayın Tarihi : 15.04.2022


            Bölgemizde 1 Eylül 2021 tarihinde, 12 metre ve üzerinde boy uzunluğuna sahip gemilerle yapılmasına izin verilen trol ve gırgır avcılığı ile başlayan avcılık sezonu 15 Nisan 2022 tarihi itibari ile sonlanmış olup genel av yasağı dönemine girilmiştir. Ancak 12 metreden küçük gemilerle avcılık sezonu süresince avcılık serbest olduğundan uzatma ağları ve dip ağları ile avcılık yapılabilecektir.

            Su ürünlerinin korunması ve avcılığının sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için su ürünleri kaynaklarımızdan ekonomik olarak yararlanmak, deniz ve iç sularımızdaki su ürünlerinin kalite ve stoklarının korunması amacıyla Denizlerde ve İç Sularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 5/1 Numaralı Tebliğ ile su ürünleri avcılığına bazı düzenlemeler getirilmiştir.

Tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçlarına getirilen bu düzenlemelere uyulması su ürünlerimizin geleceği ve sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir.

Bölgemizde uyulması gereken önemli bazı düzenlemeler aşağıda yer almaktadır;

15 Nisan - 31 Ağustos tarihleri arasında gırgır ağları ve trol ağları ile su ürünleri avcılığı yasaktır. 

- Alamana (Voli) ağları ile 15 Nisan-15 Mayıs tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. 

- 15 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında algarna ile deniz salyangozu avcılığı yasaktır. Ancak dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı dönem boyunca serbesttir.  Gerekli izin belgesi alınması suretiyle algarna ile avcılığının yasaklandığı dönemde dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığı yapılabilecektir.

- Deniz salyangozunun Algarna ile avcılığının yasak olduğu dönemde dalma yöntemi ile deniz salyangozu avcılığında bulunmak üzere izin almış olan balıkçı gemilerinde bom direği, vinç, çelik halat ve matafora bulunması halinde bunların mühürlenmesi zorunludur.

 

- Karides, deniz salyangozu ve midye avcılığı için özel avcılık izni almış gemiler hariç, 12 metrenin altındaki gemilerde vinç, çelik halat, bom direği ve matafora (Ek ibare: RG-24/3/2021-31433) ve bu amaçlarla kullanıma yönelik uyarlanmış, modifiye edilmiş, donanım, alet ve ekipman bulundurulması yasaktır.

 

- Bütün karasularımızda 15 Nisan – 15 Haziran tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile kalkan avcılığı yasaktır.

- Parakete ve fanyalı ağlar ile kalkan avcılığı dönem boyunca yasaktır.

- Bütün karasularımızda 1 Nisan – 31 Ağustos tarihleri arasında ağ dalyanları dâhil her türlü istihsal vasıtası ile palamut ve torik avcılığı yasaktır. Ancak 15 – 31 Ağustos tarihleri arasında çapari ile palamut avcılığı serbesttir.

- Limanlarda, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde ve bu yerlerin girişinde ana mendireğin başından itibaren 100 metre yarıçaplı alanda su ürünleri avcılığı yasaktır.

- Denizlerde yapılan su ürünleri avcılığında monofilament (tek kat) misina ağları, multimonofilament (çoklu tek kat) misina ağları ve dolanan (drift-net) ağların kullanılması yasaktır. Bu ağların, gemilerde, balıkçı barınaklarında, barınma ve çekek yerlerinde bulunması yasaktır. 

- Av araçlarının markalanması Bakanlığın belirleyeceği usul ve esaslar dahilinde 1 Eylül 2021 tarihinden itibaren zorunludur. Bu düzenleme kapsamında kontrol ve denetim faaliyetlerinde av araçlarının markalarında yer alan seri numaraları veya karekod üzerinden sorgulama yapılabilecek ve sorgulamada gemi bilgisi, av aracı bilgisi ve özelliklerine ulaşılabilecektir. Ticari amaçlı su ürünleri avcılığında kullanılan av araçlarının 1 Eylül 2022 tarihine kadar markalama işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

Dolayısı ile 01.09.2022 tarihi itibariyle balıkçı gemisinde ve kullanım esnasında, markalanmamış av aracı bulundurulması ya da markalanmış olmakla birlikte SUBİ'te kaydı olmayan av araçlarının ilgilisi hakkında ve yukarıda belirtilen düzenlemelere uymayanlar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, idari para cezası, av araçları, avlanılan ürün ve avcılık ruhsatlarına el koyma işlemi gibi idari yaptırımlar uygulanacaktır. Bu amaçla il ve ilçe müdürlüğümüz ile birlikte koruma ve kontrol hizmetlerinde sorumlu olan Sahil Güvenlik, Emniyet, Jandarma ve diğer kolluk birimleriyle işbirliği içerisinde kontrol ve denetimlere devam edilecektir.

Bilimsel, çevresel, ekonomik ve sosyal hususlar göz önüne alınarak, gıda temininde önemli bir yere sahip olan su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir işletilmesinin sağlanması amacıyla getirilen düzenlemelere uymak, su ürünleri kaynaklarımızı koruyarak gelecek nesillere de bırakabilmek sorumluluğu ve bilinci içerisinde olmak dileğiyle…

Balıkçılarımıza, balıkçılıkla iştigal edenlere ve kamuoyuna önemle duyurulur.